2- افزودن به سبد خرید

کالای خود را بعد از ثبت نام با زدن  بروری گزینه خرید به سبدخرید اضافه نماید