3- واریز وجه

ارسال سفارشات بعد از پرداخت وجه به شماره حساب6219861052231155 بانک سامان به نام علی نیری روزبهانی و ارسال  کد رهگیری پرداخت به صورت پیامک ویا ارسال در واتس آپ صورت می گیرد .